1.

تدوین مدل شش‎ضلعی تقلب مالی با رویکرد اسلامی: بررسی اهمیت و تعامل اجزا

صفحه 5-31
حسین رجب دری

2.

فراترکیب معیارهای بازاریابی اسلامی در عرصه تبلیغات

صفحه 33-50
فاطمه السادات نوربخش؛ رسول عباسی

3.

شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران براساس نهج‎البلاغه (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

صفحه 51-74
کریم اسکندری؛ مجتبی رمضانی؛ خسرو بخشعلی زاده

4.

ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

صفحه 75-99
عبدالحسین رضایی راد

5.

تواضع فرهنگی به‎عنوان پیشایندی برای یادگیری کارآفرینانه در پارادایم استراتژی باز

صفحه 101-120
بهزاد محمدیان

6.

بررسی مدیریت جهادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران (رویکردی آسیب‎شناسی)

صفحه 121-146
منصور قرنی تمای؛ شعبان مرادی

7.

بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‎های اسلامی و عناصر ارزیابی عملکرد بر اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

صفحه 147-170
امید مهدیه؛ انسیه عبدالهی نورعلی

8.

تأثیر سبک مدیریت اسلامی ‌بر توانمندسازی کارکنان حوزه علمیه قم

صفحه 171-193
صادق لک زایی

9.

پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی

صفحه 195-219
عطیه بحرانی؛ زهرا فروتنی

10.

مبانی نظام اداری از منظر آموزه‎های اسلامی

صفحه 221-246
علی آقا پیروز

11.

بررسی تأثیر نقش‎های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی

صفحه 247-270
علی ملائی فرد؛ مسعود پورکیانی؛ ملیکه بهشتی‌فر؛ فرزانه بیگ زاده عباسی

12.

بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

صفحه 271-291
فرحناز آهنگ؛ فاطمه مالکی طبس؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار