آهنگ, فرحناز, مالکی طبس, فاطمه, غفاری, حسن, پورانجنار, گلبهار. (1401). بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 271-291. doi: 10.30471/im.2021.7226.1225
فرحناز آهنگ; فاطمه مالکی طبس; حسن غفاری; گلبهار پورانجنار. "بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1401, 271-291. doi: 10.30471/im.2021.7226.1225
آهنگ, فرحناز, مالکی طبس, فاطمه, غفاری, حسن, پورانجنار, گلبهار. (1401). 'بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 271-291. doi: 10.30471/im.2021.7226.1225
آهنگ, فرحناز, مالکی طبس, فاطمه, غفاری, حسن, پورانجنار, گلبهار. بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 9(17): 271-291. doi: 10.30471/im.2021.7226.1225


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب