بحرانی, عطیه, فروتنی, زهرا. (1401). پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 195-219. doi: 10.30471/im.2020.5477.1171
عطیه بحرانی; زهرا فروتنی. "پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1401, 195-219. doi: 10.30471/im.2020.5477.1171
بحرانی, عطیه, فروتنی, زهرا. (1401). 'پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 195-219. doi: 10.30471/im.2020.5477.1171
بحرانی, عطیه, فروتنی, زهرا. پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 9(17): 195-219. doi: 10.30471/im.2020.5477.1171