1.

ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 37-61
وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور

2.

بررسی تأثیر ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی استان‎های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم‎یافته

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 279-306
مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران

3.

بررسی تاریخی - نهادی موانع شکل‌گیری بانکداری اسلامی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1403
وحید شقاقی شهری؛ رضا اکبریان؛ سمیرا بصیری زاده؛ علیرضا جلالوند

4.

بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94
سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 29-57
علی‌حسین صمدی؛ سکینه اوجی‌مهر

6.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 89-119
محمدجواد توکلی

7.

تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 205-235
محسن ناظم بکایی؛ علی اصغر بانویی

8.

تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120
سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی

9.

تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 219-242
حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب‌مازار

10.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 69-92
علی حسین صمدی؛ جواد آماره

11.

رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 87-111
محمدحسین کرمی

12.

سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40
عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی

13.

طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96
محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

14.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78
ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی

15.

نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال‌های 1378-1396

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 9-34
محمدمهدی عسکری؛ احمد محمدی پور

16.

نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 127-147
وحید شقاقی شهری