1.

بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 29-49
حسین بستان

2.

برنامه اصلاح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 91-112
محمد فتحعلی خانی

3.

تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 23-41
مرضیه عبدلی مسینان

4.

تحلیل و نقد بازتاب گفتمان علوم انسانی اسلامی در کتاب‎های جامعه‎شناسی متوسطه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 1-15
محمد عابدی اردکانی؛ امیر مولودی

5.

جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 91-111
محمد فتحعلیخانی

6.

جستاری در مبانی معرفتی «علم العمران»

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 33-55
غلامرضا خدیوی

7.

چگونگی پیوند معارف وحیانی، عقلانی و تجربی در نظریه‎پردازی بر اساس روش تحقیق تکاملی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 5-28
علیرضا پیروزمند؛ عباس جهانبخش؛ حسن شیخ العراقین زاده

8.

چیستی، چرایی و چگونگی «هندسه معرفتی اسلام» و جایگاه «روان‌شناسی اسلامی»

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 7-24
محمد کاویانی

9.

درآمدی بر سیاست‌پژوهی تولید علوم انسانی اسلامی؛ آسیب‌ها و راهکارها

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 33-57
سید حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی‌پور

10.

درآمدی بر نظریه‌ مدیریت تحول در علوم انسانی (با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه‌شناختی)

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 57-94
مسعود آذربایجانی؛ سید محمد حسین کاظمینی

11.

دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 69-100
محمد کاویانی ارانی

12.

روش‌شناسی اجتهاد و اعتبارسنجی معرفتی آن

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 9-42
حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی‌پور

13.

فواید جریان‎شناسی علوم انسانی اسلامی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 5-26
سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علی ابراهیم پور