1.

بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»

صفحه 7-35
قاسم زائری؛ علی راغب

2.

واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی

صفحه 37-61
کیوان الستی؛ حسین شیخ رضایی

3.

هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری

صفحه 63-92
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

4.

از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور

صفحه 93-120
رحمان شریف‌زاده؛ غلامحسین مقدم حیدری

5.

هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی

صفحه 121-148
بابک حسن زاده؛ علی اکبر مجدی؛ علی یوسفی

6.

تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)

صفحه 149-167
عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ حسن احمدی

7.

عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»

صفحه 167-197
مرتضی هادی جابری مقدم؛ سعید زیبا کلام