حسن زاده, بابک, مجدی, علی اکبر, یوسفی, علی. (1394). هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 121-148.
بابک حسن زاده; علی اکبر مجدی; علی یوسفی. "هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 121-148.
حسن زاده, بابک, مجدی, علی اکبر, یوسفی, علی. (1394). 'هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 121-148.
حسن زاده, بابک, مجدی, علی اکبر, یوسفی, علی. هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 121-148.