زائری, قاسم, راغب, علی. (1394). بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 7-35.
قاسم زائری; علی راغب. "بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 7-35.
زائری, قاسم, راغب, علی. (1394). 'بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 7-35.
زائری, قاسم, راغب, علی. بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 7-35.