شریف‌زاده, رحمان, مقدم حیدری, غلامحسین. (1394). از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 93-120.
رحمان شریف‌زاده; غلامحسین مقدم حیدری. "از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 93-120.
شریف‌زاده, رحمان, مقدم حیدری, غلامحسین. (1394). 'از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 93-120.
شریف‌زاده, رحمان, مقدم حیدری, غلامحسین. از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت: لاتور در مقابل بلور. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 93-120.