الستی, کیوان, شیخ رضایی, حسین. (1394). واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 37-61.
کیوان الستی; حسین شیخ رضایی. "واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 37-61.
الستی, کیوان, شیخ رضایی, حسین. (1394). 'واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 37-61.
الستی, کیوان, شیخ رضایی, حسین. واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 37-61.