کلیدواژه ها = تعلیم و تربیت
تعداد مقالات: 20

1

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-110
محمدرضا شرفی‌جم؛ سمانه خلیلی

2

بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-44
ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ حمید مقامی؛ مهدی کریمی علویجه

3

بررسی نظریه شناخت فارابی و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت (با تأکید بر برنامه درسی)

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1392، صفحه 163-183
محمد حسن میرزامحمدی

4

پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1389، صفحه 111-134
محمد نجفی؛ زهره متقی

5

پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
دوره 12، شماره 48، پاییز و زمستان 1385، صفحه 49-62
محمود صوفیانی

6

پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1390، صفحه 155-172
رضاعلی نوروزی؛ سیدمهدی سجادی

7

تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1387، صفحه 23-50
اکبر صالحی؛ مصطفی یاراحمدی

8

تحلیلی بر گفتمان تربیتی حضرت امام خمینی(ره): سیلان بین «همه» و «هیچ»

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-26
محمدرضا شرفی‌جم؛ ام‌البنین (فاطمه) حسین‌زاده

9

تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-69
محمد بهشتی

10

چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب)

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-159
مینا صدری

11

چالشهاى بنیادین رویکردهاى تحقیق و پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
دوره 7، شماره 28، پاییز و زمستان 1380، صفحه 52-73
مهدی سجادی

12

درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1386، صفحه 193-217
حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد رحمان‌پور

13

درآمدى بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفکر انتقادى

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
دوره 10، شماره 40، پاییز و زمستان 1383، صفحه 72-92
حسنعلی بختیار نصرآبادى؛ رضاعلی نوروزی

14

دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و دکارت

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-167
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ حلیمه شیخ علیشاهی

15

شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-137
حمیده فروهرزاده؛ رضاعلی نوروزی

16

گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتالهین و دلالت‌های تربیتی آن

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 35-63
نرگس سجادیه

17

مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-88
زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ نرگس آمر ورامینی

18

مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-66
نیکو دیالمه؛ زهرا صالحی متعهد

19

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-181
مهدیه کشانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقی

20

هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
دوره 13، شماره 50، بهار و تابستان 1386، صفحه 103-124
رحیم بدری؛ داود حسینی نسبContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.