صوفیانی, محمود. (1385). پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 49-62.
محمود صوفیانی. "پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 49-62.
صوفیانی, محمود. (1385). 'پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 49-62.
صوفیانی, محمود. پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 49-62.