1.

ارائۀ الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 47-64
علی نقی امیری؛ علی ذوالفقاری؛ ساسان روشن

2.

اشیای فکری، اشیای فیزیکی: پیتر وینچ و توماس کوهن

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 69-89
رحمان شریف زاده

3.

اصالت فلسفة علم کوون

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 89-110
حسن میانداری

4.

پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 25-51
مجید کافی

5.

پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 39-64
مهدی همازاده ابیانه

6.

تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 133-160
احسان رحیمی خورزوقی؛ اسدالله گنجعلی

7.

درنگی در معناشناسی و ماهیت‌شناسی تحلیلی واژة «پارادایم»

دوره 16، شماره 63، تیر 1389، صفحه 77-96
حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی پور

8.

روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 1-22
ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی

9.

روش‌شناسی علوم اجتماعی در اسلام با نگاهی به دیدگاه مسعود العالم چودهاری

دوره 16، شماره 63، تیر 1389، صفحه 7-29
محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی

10.

روش‌شناسی نظریه‌ی بنیادی

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 31-54
محمدتقی ایمان؛ منیژه محمدیان

11.

ریشه هاى واقع گرایى در نگرش غیر واقع گرایانه ى تامس کوهن

دوره 11، شماره 43، مرداد 1384، صفحه 107-123
غلامحسین مقدم حیدری

12.

سلامت روانى در چشم اندازى گسترده تر

دوره 10، شماره 41، اسفند 1383، صفحه 106-122
محمدباقر حبى

13.

سیمای پارادایمی آینده‎پژوهی: از بازخوانی تا بازنمایی آینده‎های یکپارچه

دوره 26، شماره 105، دی 1399، صفحه 1-17
علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی

14.

فلسفه‌ی علم هیدگر و ادعای تقدم آن بر فلسفه‌ی علم کوون

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 69-92
حسن میانداری

15.

گفتمانی بر تحلیل‌گفتمان در مطالعات سازمانی: تأملی برمبانی نظری و اسلوب اجرا

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 163-192
حسن دانایی‌فرد؛ علی نوری

16.

گونه‎شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 63-82
سمیه حیدری؛ مجتبی الماسی؛ شهرام فتاحی

17.

مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 9-33
حبیب ابراهیم‌پور؛ رضا نجاری

18.

نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 49-65
سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور

19.

هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 103-124
رحیم بدری؛ داود حسینی نسب

20.

واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 15-32
حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب