1.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 9-30

2.

آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در ایران و ضرورت بازسازی آن

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 133-147

3.

آموزش دین در دورة کودکی: ارزیابی انتقادی رویکرد روان‌شناختی

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 173-192

4.

اثربخشی «روان‌درمانی شناختی _ رفتاری مذهب‌محور» بر «سازگاری زناشویی» و «سلامت روان زوجین»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 85-103

5.

اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 59-76

6.

ارزشیابی توسعه سوادآموزی در کشورهای مسلمان

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 99-121

7.

استنتاج امر مشاهده‌ نشده از امر مشاهده ‌شده: استقراء، قیاس یا استنتاج از راه بهترین تبیین؟

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 79-102

8.

الگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 167-194

9.

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 119-137

10.

الگوی روابط انسانی عزت‌مدار با تأکید بر سیره امام حسین(ع)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 7-24

11.

انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 165-188

12.

بررسی تحلیلی مفهوم تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 25-48

13.

بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 87-106

14.

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 83-93

15.

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی، با سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 21-41

16.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 29-57

17.

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب «دین و زندگی» سال سوم متوسطه با اهداف مصوب آن در حیطه شناختی

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 49-77

18.

پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 145-166

19.

تأثیر حج عمره بر سلامت روانی، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 111-126

20.

تأثیر دیانت بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 59-82

21.

تأثیر «قرائت قرآن» بر «تنیدگی‌های روانی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 63-84

22.

تأملی بر رویکرد و روش فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی در کتاب «درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 141-164

23.

تاثیر مبانی فلسفی و جهانبینی ابنسینا بر طب سینوی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 119-148

24.

تبارشناسی از نیچه تا فوکو

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 7-32

25.

تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 165-188

26.

تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 9-44

27.

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 105-134

28.

تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 107-138

29.

تحلیل محتوا و نقد داستان‌های دینی منتشرشده برای کودکان و نوجوانان در سال‌های 1380‐1385

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 145-172

30.

تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 7-26

31.

تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 131-143

32.

تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 139-166

33.

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 59-77

34.

تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 7-28

35.

خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 59-85

36.

رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 57-77

37.

رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 105-117

38.

رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 7-32

39.

رابطه هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان در معتکفان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 7-20

40.

راهبردهای بنیادی تبلیغات در تعلیم آموزه های دینی و تربیت اسلامی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 123-140

41.

روش شناسی علم آگوستینی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 7-39

42.

روش‏شناسی علم اقتصاد و مسئله صدق

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 145-181

43.

روش شناسی فایرابند

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 149-176

44.

رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالش‌های آن برای تربیت اسلامی (از منظر ملاحظات معرفت‌شناختی رئالیسم انتقادی)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 123-144

45.

ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 95-110

46.

ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 105-130

47.

شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک¬های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 77-103

48.

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 135-163

49.

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 9-28

50.

کل‌گرایی پدیداری؛ ترسیم فضای منطقی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 183-197

51.

مبانی روش‌شناختی نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی اسلامی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 69-98

52.

مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58

53.

مدل‌های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی (ع)

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 103-121

54.

مطالعات پسااستعماری: عرصه‌ای برای علوم-انسانی بومی

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 103-132

55.

مفهوم صبر در قرآن و دلالت‌های فلسفی و تربیتی آن

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 79-98

56.

ملاحظات جنسیتی در برنامه‌ریزی‌آموزشی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 51-76

57.

منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 79-104

58.

نظریۀ قبض- ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 29-50

59.

نقدی بر «ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 45-68

60.

نقش «انتظارات زناشویی» و «مبادلات سالم» در پیش‌بینی «رضایت زناشویی زوجین»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 27-42

61.

نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 43-61

62.

نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 33-56

63.

نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سُحنون

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 77-102