1.

ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 126-140

2.

الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-36

3.

بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 33-53

4.

بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 149-162

5.

بررسی شاخص‌های جهانی اندیشه امام خمینی4 جهت رسیدن به نظم مطلوب

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 111-125

6.

بررسی مبانی و شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 92-110

7.

بررسی نقش دین در رفتارهای فردی و عمومی دانشجویانِ دانشگاه صنعتی شریف

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 164-181

8.

تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 61-77

9.

تحلیل جایگاه ارزش‌ها در مدیریت؛ گامی در نظریه‌پردازی مدیریت اسلامی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 99-117

10.

تحلیل کارکردی مراسم و مناسک دینی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 73-91

11.

تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-59

12.

جهانی‏شدن و هویت ملی در کُتُب درسی علوم اجتماعی دوره‌های تحصیلی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 102-130

13.

چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 54-72

14.

رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 127-167

15.

شاخص‌های عدالت در سازمان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 121-147

16.

مدیریت اسلامی؛ از التقاط ایدئولوژیک تا التقاط علمی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-120

17.

مفهوم‌پردازی سازمان‌های ایمان‌محور و بررسی نقش آنها در توسعه خدمات اجتماعی: تبیین نقش عقلانیت هنجاری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 79-104

18.

میزان اثربخشی برنامههای مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تأکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 64-86

19.

نسبت اجتماعی«حق – وظیفه» در گفتمان دینی ( تحلیل محتوای موردی نهج‌البلاغه و نهج الفصاحه)

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 25-65

20.

نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 7-32

21.

نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 84-105