1.

روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

صفحه 7-30
محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی

2.

بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم

صفحه 31-61
مراد چوپانی صوری؛ سیداحمد احمدی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ فاطمه بهرامی

3.

تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی

صفحه 63-74
مسعود قربانعلی‌پور؛ احمد مرندی؛ حیدرعلی زارعی

4.

سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی

صفحه 75-88
ناصر آقابابایی؛ حجت‌الله فراهانی؛ علیرضا فاضلی مهرآبادی

5.

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان

صفحه 89-101
رضا هویدا؛ رضا همایی؛ احمد عابدی

6.

مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت

صفحه 103-121
محمدصادق شجاعی

7.

تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان

صفحه 123-142
مریم انصاری؛ ابراهیم میرشاه جعفری