شجاعی, محمدصادق. (1389). مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 103-121.
محمدصادق شجاعی. "مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 103-121.
شجاعی, محمدصادق. (1389). 'مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 103-121.
شجاعی, محمدصادق. مؤلفه‌های اجتماعی بهداشت روانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و کارکرد حکومت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 103-121.