آقابابایی, ناصر, فراهانی, حجت‌الله, فاضلی مهرآبادی, علیرضا. (1389). سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 75-88.
ناصر آقابابایی; حجت‌الله فراهانی; علیرضا فاضلی مهرآبادی. "سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 75-88.
آقابابایی, ناصر, فراهانی, حجت‌الله, فاضلی مهرآبادی, علیرضا. (1389). 'سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 75-88.
آقابابایی, ناصر, فراهانی, حجت‌الله, فاضلی مهرآبادی, علیرضا. سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 75-88.