قربانعلی‌پور, مسعود, مرندی, احمد, زارعی, حیدرعلی. (1389). تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 63-74.
مسعود قربانعلی‌پور; احمد مرندی; حیدرعلی زارعی. "تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 63-74.
قربانعلی‌پور, مسعود, مرندی, احمد, زارعی, حیدرعلی. (1389). 'تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 63-74.
قربانعلی‌پور, مسعود, مرندی, احمد, زارعی, حیدرعلی. تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 63-74.