کاویانی, محمد, کجباف, محمدباقر, غروی, سیدمحمد, مولوی, حسین. (1389). روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 7-30.
محمد کاویانی; محمدباقر کجباف; سیدمحمد غروی; حسین مولوی. "روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 7-30.
کاویانی, محمد, کجباف, محمدباقر, غروی, سیدمحمد, مولوی, حسین. (1389). 'روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 7-30.
کاویانی, محمد, کجباف, محمدباقر, غروی, سیدمحمد, مولوی, حسین. روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 7-30.