1.

اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 95-112
حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی

2.

الگوی نظری «تربیت معنوی» با رویکرد اسلامی؛ یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 71-97
فاطمه وجدانی

3.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 161-184
محمدرضا نیلی؛ علی ترکاشوند؛ ستاره موسوی

4.

بررسی روش‌شناختی مطالعات تربیت معنوی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403
فاطمه وجدانی؛ محمد داودی

5.

بررسی و تبیین سبک رهبری معنوی در سازمان از منظر قرآن

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 83-109
حسین مومنی؛ عبدالله توکلی

6.

برنامه درسی معنوی از منظر دوآین هیوبنر: از چرخش موضوعی تا تکثرگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403
ندا میرزاخان؛ مقصود امین خندقی

7.

تأملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 7-29
محمد امینی؛ زهرا ماشاالهی نژاد

8.

تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سازمانی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 149-174
جعفر ترک زاده؛ الهام راضی

9.

تبیین الگوی رویکرد معنوی به تربیت دینی در دوره دوم کودکی (مبتنی بر معرفت‎شناسی از منظر علامه طباطبایی)

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 53-80
یداله اقدامی؛ محمدرضا شرفی؛ افضل السادات حسینی؛ نرگس سجادیه

10.

تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 131-143
مائده‌سادات رقیب؛ سیدعلی سیادت

11.

تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مؤلفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 79-103
یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان‌بزرگی

12.

تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 83-102
علی احمد پناهی

13.

علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-29
مقصود امین خندقی؛ زهرا اسلامیان

14.

مبانی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی اسلامی از منظر عرفان اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 293-325
اصغر مولائی

15.

مدل یابی ساختاری کارآمدی خانواده بر اساس معنای زندگی با نقش میانجی معنویت در خانواده و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403
فاطمه راشدی فر؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی

16.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 87-116
محمدصادق شجاعی

17.

نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 273-292
فرزین باقری شیخانگفشه؛ علی فتحی آشتیانی