1.

آسیب شناسی فرهنگی حضور مردم در مساجد تهران و ارائه راهکارها

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 101-120
محمد رضا رجبلعیان

2.

تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 59-75
محمدباقر اخوندی

3.

تحلیل فلسفی روش‌شناسی جان رالز در استخراج معیار عدالت اقتصادی

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 35-60
محمدرضا آرمان مهر؛ محمود متوسلی

4.

درآمدى بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگى و نحوه ى مقابله با آن

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 85-109
حمید جاودانى شاهدین

5.

درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 97-116
محمدمهدی شاه آبادی؛ حسن عابدی جعفری

6.

روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 7-42
اعظم میرزمانی

7.

سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 85-101
سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی

8.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در تدریس با جهت‎گیری الهی و فرهنگ اسلامی در دانشگاه‎های کشور

دوره 19، شماره 47، فروردین 1403، صفحه 67-90
علی شریعت نژاد؛ عبدالله ساعدی

9.

طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 203-232
محمد محمدیان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ محمدرضا سلطانی

10.

فرهنگ از منظر عرفان اسلامی (فرهنگ؛ تجلی ارتباط درون‌فردی)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 77-102
مصطفی همدانی

11.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 83-109
ایمان عرفان‌منش؛ غلامرضا جمشیدیها

12.

مروری بر عوامل مؤثر در تغییر ارزش‌ها در جامعه دینی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 7-24
حفیظ الله فولادی

13.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186
رضا بخشایش