بخشایش, رضا. (1380). نظریه هایى در باب انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(28), 153-186.
رضا بخشایش. "نظریه هایى در باب انسان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 28, 1380, 153-186.
بخشایش, رضا. (1380). 'نظریه هایى در باب انسان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(28), pp. 153-186.
بخشایش, رضا. نظریه هایى در باب انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1380; 7(28): 153-186.