1.

آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 117-148
مسعود آذربایجانی

2.

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 119-137
سیدمحمدرضا لواسانی؛ مسعود آذربایجانی

3.

تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 25-46
سیدعلی هادیان؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ مسعود آذربایجانی

4.

تدوین پروتکل درمانی بر اساس «ذهن آگاهی» مبتنی بر فعالسازی «طرحواره های معنوی-اسلامی»در «رضایتمندی زناشویی» دانشجویان

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 63-84
مریم نیکوی؛ مسعود آذربایجانی؛ کیومرث فرحبخش

5.

تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 95-118
فریبرز باقری؛ زهرا کیایی؛ مسعود آذربایجانی

6.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 56-86
کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

7.

«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147
مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

8.

مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 149-168
علی‌احمد پناهی؛ مسعود آذربایجانی