لواسانی, سیدمحمدرضا, آذربایجانی, مسعود. (1391). الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), 119-137.
سیدمحمدرضا لواسانی; مسعود آذربایجانی. "الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 10, 1391, 119-137.
لواسانی, سیدمحمدرضا, آذربایجانی, مسعود. (1391). 'الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(10), pp. 119-137.
لواسانی, سیدمحمدرضا, آذربایجانی, مسعود. الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1391; 6(10): 119-137.