پناهی, علی‌احمد, آذربایجانی, مسعود. (1392). مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), 149-168.
علی‌احمد پناهی; مسعود آذربایجانی. "مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 12, 1392, 149-168.
پناهی, علی‌احمد, آذربایجانی, مسعود. (1392). 'مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), pp. 149-168.
پناهی, علی‌احمد, آذربایجانی, مسعود. مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(12): 149-168.