آذربایجانی, مسعود. (1386). آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 117-148.
مسعود آذربایجانی. "آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 1386, 117-148.
آذربایجانی, مسعود. (1386). 'آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 117-148.
آذربایجانی, مسعود. آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1386; 1(1): 117-148.