علی‌محمدی, کاظم, آذربایجانی, مسعود, کاویانی, محمد. (1395). ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), 56-86.
کاظم علی‌محمدی; مسعود آذربایجانی; محمد کاویانی. "ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 18, 1395, 56-86.
علی‌محمدی, کاظم, آذربایجانی, مسعود, کاویانی, محمد. (1395). 'ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), pp. 56-86.
علی‌محمدی, کاظم, آذربایجانی, مسعود, کاویانی, محمد. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(18): 56-86.