1.

ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری

صفحه 7-26
مسعود جان‌بزرگی؛ فاطمه دائمی

2.

راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه

صفحه 27-54
حسن نجفی؛ حسن ملکی

3.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

صفحه 56-86
کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی

4.

بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

صفحه 87-104
مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی

5.

پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی

صفحه 105-124
سوسن سالاری؛ رسول روشن

6.

تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»

صفحه 125-146
علی‌اکبر عجم

7.

بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

صفحه 147-163
حسن انصاری؛ علی‌نقی فقیهی؛ صدیقه حسینی سمنانی