نجفی, حسن, ملکی, حسن. (1395). راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), 27-54.
حسن نجفی; حسن ملکی. "راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 18, 1395, 27-54.
نجفی, حسن, ملکی, حسن. (1395). 'راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), pp. 27-54.
نجفی, حسن, ملکی, حسن. راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(18): 27-54.