شیرانی, مهناز, قمرانی, امیر, عرب بافرانی, حمیدرضا, فاطمی, عظیم السادات. (1395). بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), 87-104.
مهناز شیرانی; امیر قمرانی; حمیدرضا عرب بافرانی; عظیم السادات فاطمی. "بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 18, 1395, 87-104.
شیرانی, مهناز, قمرانی, امیر, عرب بافرانی, حمیدرضا, فاطمی, عظیم السادات. (1395). 'بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), pp. 87-104.
شیرانی, مهناز, قمرانی, امیر, عرب بافرانی, حمیدرضا, فاطمی, عظیم السادات. بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(18): 87-104.