1.

ارزیابی دیدگاه جانبازان از کیفیت زندگی (مورد مطالعه: جانبازان ساکن شهر قم)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 117-138

2.

بازسازی نظریه گفتمانی هویت لاکلاو و موفه براساس نظریه فطرت آیت‌الله شاهآبادی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 53-76

3.

بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 147-169

4.

بررسی تاریخی ائتلاف روحانیون و روشنفکران در جنبش مشروطه

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 49-72

5.

بررسی نقش همنشینی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیدگاه علی در نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 99-116

6.

تعاملات مفاهیم «امت اسلامی» و «تکافل اجتماعی» با رویکرد قرآنی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 5-28

7.

رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 139-160

8.

سایه روشن مدیریت بدن در زنان دیندار

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 101-124

9.

شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 125-145

10.

فرهنگ از منظر عرفان اسلامی (فرهنگ؛ تجلی ارتباط درون‌فردی)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 77-102

11.

مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 25-48

12.

میانه‌روی مسیری برای تعادل سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 75-99

13.

نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 29-52