خانمحمدی, کریم, مریجی, شمس الله, عباس زاده, روح الله. (777). مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 25-48. doi: 10.30471/soci.2018.1477
کریم خانمحمدی; شمس الله مریجی; روح الله عباس زاده. "مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 777, 25-48. doi: 10.30471/soci.2018.1477
خانمحمدی, کریم, مریجی, شمس الله, عباس زاده, روح الله. (777). 'مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 25-48. doi: 10.30471/soci.2018.1477
خانمحمدی, کریم, مریجی, شمس الله, عباس زاده, روح الله. مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 10(19): 25-48. doi: 10.30471/soci.2018.1477