کریمی, محمود, آل علی, مهناز. (777). شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 125-145. doi: 10.30471/soci.2018.1481
محمود کریمی; مهناز آل علی. "شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 777, 125-145. doi: 10.30471/soci.2018.1481
کریمی, محمود, آل علی, مهناز. (777). 'شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 125-145. doi: 10.30471/soci.2018.1481
کریمی, محمود, آل علی, مهناز. شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 10(19): 125-145. doi: 10.30471/soci.2018.1481