یزدانی مقدم, حجت, اسد اللهی, حبیب الله, خانمحمدی, کریم. (777). بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 147-169. doi: 10.30471/soci.2018.1482
حجت یزدانی مقدم; حبیب الله اسد اللهی; کریم خانمحمدی. "بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 777, 147-169. doi: 10.30471/soci.2018.1482
یزدانی مقدم, حجت, اسد اللهی, حبیب الله, خانمحمدی, کریم. (777). 'بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 147-169. doi: 10.30471/soci.2018.1482
یزدانی مقدم, حجت, اسد اللهی, حبیب الله, خانمحمدی, کریم. بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 10(19): 147-169. doi: 10.30471/soci.2018.1482