1.

بازشناسی مؤلفه‎های شاگردپروری در عرفان اسلامی با تأکید بر منش معلمی جنید بغدادی، بایزید بسطامی و نجم‎الدین کبری

صفحه 7-33
عاطفه نادری؛ محمدحسین حیدری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

2.

کارکرد‌های تربیتی آیات معترضه قرآن کریم و استخراج روش عام تربیتی سبک اعتراض

صفحه 35-57
محمدمهدی ولی زاده؛ ابوالقاسم ولی زاده

3.

چرخش روش‌شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی

صفحه 59-90
رخساره قصوری درگاهی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ مجتبی الهی خراسانی؛ بختیار شعبانی ورکی

4.

بررسی آزادی آکادمیک در غرب معاصر و نقد مبانی آن از دیدگاه متفکران معاصر مسلمان

صفحه 91-111
محمد ابراهیم قادری مقدم؛ محمود نوذری؛ محمد شجاعیان

5.

پیش‎بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن

صفحه 113-141
وحید ارشدی؛ آزاده ظفرمند؛ زهرا خدادوست؛ زینب شیرزاد

6.

تحلیلی بر وضعیت ارزش‌های اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی: روش آنتروپی شانون

صفحه 143-164
سید رمضان عقیلی