1.

بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 113-156
میثم امیری؛ تیمور رحمانی

2.

بررسی تأثیر رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی در میان گردشگران مذهبی ایرانی (مورد مطالعه شهر مشهد)

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 77-91
عاطفه ذهبی

3.

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 7-26
رضا شریعتی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ حسین حبیبی تبار

4.

بررسی مقایسه‌ای سرمایه اجتماعی دانشجویان و طلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403
یاور عیوضی؛ سید مرتضی میرتبار

5.

تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 101-121
محمدمهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا

6.

تحلیل انتقادی چارچوب اخلاقی سرمایه اجتماعی؛ دلالت‎هایی برای مطالعات اسلامی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 91-103
سعید فراهانی فرد؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی اکبر ابراهیم نژاد

7.

تواضع فرهنگی به‎عنوان پیشایندی برای یادگیری کارآفرینانه در پارادایم استراتژی باز

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 101-120
بهزاد محمدیان

8.

توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 27-56
مهدی افخمی اردکانی؛ عبدالله توکلی

9.

سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 169-192
محبوبه بابایی محمدی؛ یونس نوربخش

10.

مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 165-181
نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن ابراهیمی گتابی

11.

نقش مؤلفه‌های امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر (با تأکید بر شرایط آمران و ناهیان، شیوه‌ها و آثار آن)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 139-154
آذر قلی زاده؛ فائزه تقی پور؛ طبیه رجبی

12.

نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-20
سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی