1.

نقادی و بازسازی نظریۀ سارا لانگه دربارۀ شاخص‌های توانمندسازی زنانِ سرپرستِ خانوار

صفحه 5-35
عباس کشاورزشکری؛ عاطفه آذرکشب

2.

تأثیر تشبه به جنس مخالف در اختلال نظام

صفحه 37-60
حسین بستان؛ محمدرضا کدخدایی

3.

هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

صفحه 61-82
مجید کافی

4.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

صفحه 83-109
ایمان عرفان‌منش؛ غلامرضا جمشیدیها

5.

بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

صفحه 111-134
الله‌کرم کرمی‌پور؛ عبدالحسین حاجی ابوالحسنی

6.

نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن

صفحه 135-155
محمدحسین پوریانی؛ علی قربانی

7.

ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان

صفحه 157-180
حیدرعلی جهانبخشی؛ سیف الله فضل الهی قمشی