پوریانی, محمدحسین, قربانی, علی. (777). نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), 135-155. doi: 10.30471/soci.2017.1324
محمدحسین پوریانی; علی قربانی. "نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 16, 777, 135-155. doi: 10.30471/soci.2017.1324
پوریانی, محمدحسین, قربانی, علی. (777). 'نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), pp. 135-155. doi: 10.30471/soci.2017.1324
پوریانی, محمدحسین, قربانی, علی. نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(16): 135-155. doi: 10.30471/soci.2017.1324