کلیدواژه ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 11

1

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوفصلنامه جستارهای اقتصادی
دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-127
هادی امیری؛ غلامحسین کیانی؛ فاطمه صادق‌پور صادق‌پور

2

تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

دوفصلنامه اسلام و مدیریت
دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-40
میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی

3

تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1387، صفحه 105-126
رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی

4

تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون

مطالعات اسلام و روانشناسی
دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-28
اکبر سلطانی؛ یوسف ادیب؛ فیروز محمودی؛ شهرام واحدی

5

تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-93
مهدیه سادات خشوعی

6

جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی
دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-80
حسین بستان(نجفی)

7

راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه

مطالعات اسلام و روانشناسی
دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-54
حسن نجفی؛ حسن ملکی

8

راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-154
حجت اله امیدعلی؛ علی اسکندری

9

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 140-115
سیدعلی سیادت؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهرام افشاری

10

علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-29
مقصود امین خندقی؛ زهرا اسلامیان

11

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

فصلنامه علمی تربیت اسلامی
دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-181
مهدیه کشانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.