بستان(نجفی), حسین. (773). جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 65-80.
حسین بستان(نجفی). "جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 773, 65-80.
بستان(نجفی), حسین. (773). 'جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 65-80.
بستان(نجفی), حسین. جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 5(10): 65-80.