1.

تدوین و رواسازی پرسشنامه حیا و بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی آن

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 61-90
فاطمه برازنده؛ محسن جدیدی؛ طهمورث آقاجانی

2.

ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 81-104
رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ یاسر دهقانی

3.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سازه‌های آسیب معنوی و روحی از منظر تفکر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402
سعیده فرج نیا