1.

ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 91-119
احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی

2.

امکان‌پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 35-62
روح‌اله شهنازی؛ حسین مرزبان؛ معصومه میرزاخانی

3.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 33-60
رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند

4.

تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 71-89
روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی

5.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 173-204
سعید محمدی اقدم؛ مجید کریمی ریزی

6.

طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 267-301
رضا یارمحمدی؛ محمد توحیدی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ ایمان صمدی نیا

7.

فراروشِ ارزیابی اریب‌های رفتاری در تأمین مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402
راحله دبیری؛ محمد واعظ برزانی؛ سعید صمدی