ذاکرنیا, احسان, صالح آبادی, علی. (1399). ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), 91-119. doi: 10.30471/iee.2021.7296.2043
احسان ذاکرنیا; علی صالح آبادی. "ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 34, 1399, 91-119. doi: 10.30471/iee.2021.7296.2043
ذاکرنیا, احسان, صالح آبادی, علی. (1399). 'ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), pp. 91-119. doi: 10.30471/iee.2021.7296.2043
ذاکرنیا, احسان, صالح آبادی, علی. ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 17(34): 91-119. doi: 10.30471/iee.2021.7296.2043