1.

آسیب‌های تربیت دینیِ کودکان مقطع پیش‌دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش‌دبستانی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 51-73
بابک شمشیری؛ مرضیه نوذری

2.

بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 147-169
حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی

3.

بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 171-192
علیرضا قبادی؛ فاطمه کیقبادی

4.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137
غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده

5.

کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 7-44
امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد اله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی