1.

درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 105-130
سیاوش صلواتیان؛ زهرا مردانی؛ مجید سعادتی

2.

رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 87-102
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا

3.

رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 101-124
هادی دهقانی؛ محمدمهدی صفورایی

4.

هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 99-117
جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی

5.

واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 259-279
کریم خانمحمدی؛ حبیب الله اسد اللهی