1.

ارزیابی مؤلفه‎های معرفت‎شناختی عصر روشنگری و تأثیر آنها بر آراءِ اقتصاددانان کلاسیک

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 7-33
حسن سبحانی

2.

بازخوانی دانش سیاستگذاری در بستر پست مدرنیسم: اجرا و ارزیابی سیاستها در عصر پست مدرن

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 141-160
سید محمدحسین هاشمیان

3.

بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 119-133
رهبر اشنو یی محمودزاده

4.

تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 149-174
ابوالقاسم مهدوی؛ علی نصیری اقدم

5.

جزمیت یا عقلانیتِ رویکرد تجربی ون‌فراسن؟

دوره 20، شماره 79، شهریور 1393، صفحه 137-152
علیرضا منصوری

6.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23
علیرضا منصوری؛ علی پایا

7.

روش شناسی فایرابند

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 149-176
غلامحسین مقدم‌حیدری

8.

عقلانیت نظریه های شهرسازی «معرفی رویکردی مفهومی- کاربردی به عقلانیت نظریه های شهرسازی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 167-197
مرتضی هادی جابری مقدم؛ سعید زیبا کلام

9.

عقلانیت نظری و عملی در برنامه‌ درسی و ارتباط آن دو با نگرش به فلسفه اسلامی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 179-200
حسین کارآمد

10.

علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 175-195
علی اصغر هادوی‌نیا؛ محمود متوسلی

11.

قواعد هشت‌گانه روش ساخت تیپ‎های آرمانی؛ بازسازی نظریه مفهوم‎سازی ماکس وبر

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 73-89
محمد جواد اسماعیلی

12.

مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 7-30
علی سلیمی.

13.

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 171-193
علیرضا منصوری

14.

معنا و مبنای هوش فرهنگی از منظر حضرت علی(ع) و متفکران جدید

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 71-90
عبدالرضا باقی

15.

مقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند در باره‌ی جامعه‌ی علمی آرمانی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 55-79
زهرا زرگر؛ سید حسن حسینی؛ مصطفی تقوی

16.

نقد رویکرد هوسرلی به معرفت از دیدگاه عقلانیت نقاد

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 49-66
علیرضا منصوری

17.

نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت‌های آن در نظام حکمرانی

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 111-142
احسان رحیمی خورزوقی؛ سعید مؤید صفاری

18.

نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 111-132
سید علیرضا بهشتی؛ احمد آذین؛ علرضا گلشنی

19.

نگرشى به مؤلفه هاى فلسفه تاریخ ابن خلدون و نسبت سنجى آن با عقلانیت جدید

دوره 11، شماره 42، فروردین 1384، صفحه 70-96
سیدکاظم سیدباقرى