1.

ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276
علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی

2.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 33-60
رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند

3.

اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 13-38
سید عباس موسویان

4.

اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 145-171
سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی

5.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 61-87
جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی

6.

تحلیل فقهی- اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: بانکداری ایران )

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 105-134
سید عباس موسویان؛ محمد صفری

7.

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 137-160
احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان

8.

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 9-31
سید عباس موسویان