1.

ارزش‌شناسی فارابی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی (با تأکید بر اهداف، اصول و روش‌ها)

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 81-104
محسن ایمانی؛ محمد اسماعیل بابائی

2.

بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 7-27
مهتاب سبزیان؛ محسن ایمانی

3.

تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 93-111
ناهید حیدری؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور؛ محسن ایمانی

4.

تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 171-191
فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی؛ رضا اکبریان؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری

5.

شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 93-111
حبیب کارکن بیرق؛ محسن ایمانی؛ علیرضا صادق‌زاده؛ طوبی کرمانی