1.

الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-36
محمد شیخ زاده

2.

بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 171-196

3.

تحلیلی بر گفتمان تربیتی حضرت امام خمینی(ره): سیلان بین «همه» و «هیچ»

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 7-26
محمدرضا شرفی‌جم؛ ام‌البنین (فاطمه) حسین‌زاده

4.

جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 7-23
محمد بهشتی

5.

روان‌شناسی اجتماعی و باورهای تمدن‌ساز امام خمینی قدس سرّه

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 85-108
محمد بهشتی

6.

شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 7-37
قاسم زائری؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حاجیه محمدعلی‌زاده

7.

مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 65-88
زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ نرگس آمر ورامینی

8.

مقایسه تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نظام جهانی و نظریه قمر و پیرامون ایمانوئل والرشتاین

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 113-128
محمد‌کاظم کاوه پیشقدم؛ محمدحسین بهزادی

9.

منطق درونی نظریه امام خمینی(ره) درخصوص رابطه اخلاق و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402
احمد آذین؛ روح الله کاظمی؛ حمیدرضا حقیقت